Regulamin warunków udzielenia gwarancji na sprzedawany towar.

§ Ogólne warunki gwarancji

1. Sprzęty objęte są gwarancją na 180/365  lub 730 dni od daty zakupu.
2. Niezgodności towaru z zawartą z Klientem umową w tym wady wynikające z niedopatrzenia przez Sprzedawcę, ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 14 dni roboczych.
2. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do naprawy.
3. Jeżeli podczas wezwania w okresie gwarancji firma MEDIAKOMIS przyjedzie do Klienta, a na miejscu okaże się, że zakupiony przedmiot jest sprawny lub jego uszkodzenie jest natury mechanicznej (urwana klapa, wyłamane okno ,urwany krzyżak na bębnie (co spowodować może tylko przeładowanie dopuszczalnej masy wsadu itp.) i zostało spowodowane przez niewłaściwą eksploatację lub nieprawidłowe podłączenie sprzętu przez nabywcę, firma MEDIA KOMIS Piotr Wałowicz wezwie klienta do zapłaty 50zł w związku z bezpodstawnym wezwaniem.
4. Towar zakupiony w firmie Media Komis nie podlega zwrotom po upływie 14 dni od daty zakupu, za wyjątkiem sytuacji, w której firma Media Komis odebrała od klienta sprzęt do naprawy (na podstawie okresu gwarancyjnego) a naprawa sprzętu przekroczyła okres 14 dni roboczych.
5. Jeżeli podczas okresu gwarancyjnego zostaną uszkodzone plomby lub osoby trzecie będą ingerowały w układy mechaniczne i elektroniczne zakupionego przedmiotu jest to powodem do nieuznania gwarancji i nałożenia opłaty z punktu czwarty regulaminu gwarancji.(50zł)
6.    Czas  na zgłoszenie usterki przedmiotu zakupionego w MEDIAKOMIS to 24h (podczas dni roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 12:00) od momentu zauważenia nieprawidłowości w działaniu pod nr Tel 500530595 lub mailowo na reklamacja@mediakomis.pl Usterki, które zostały zauważone a nie zostały zgłoszone w tym czasie nie zostaną wzięte pod uwagę w procesie reklamacyjnym.
7 Firma MEDIA KOMIS Piotr Wałowicz nie odpowiada za koszty/szkody materialne, fizyczne i urazy psychiczne spowodowane zarówno prawidłowym jak i nieprawidłowym funkcjonowaniem zakupionego w firmie MEDIAKOMIS urządzenia.(przedmiotu)
9 Usługa transportu rozumiana jest jako dostarczenie towaru pod wskazany adres lub z wniesieniem towaru do mieszkania po wcześniejszym uzgodnieniu; odpłatna usługa podłączenia sprzętu ; (30 zł) rozumiana jest jako dostarczenie zakupionego towaru i podłączenie je pod przygotowane standardowe złącza (odpływy i dopływy wody do pralki) odpowiadające złączom pralki, tym samym firma Media Komis nie podejmuje się przyłączenia zakupionego towaru pod instalacje wodne, które wymagają interwencji hydraulicznych (tj. montowania dodatkowych trójników, przejściówek, i innych). Usługa transportu za granice miasta Wrocław obejmuje transport pod wskazany adres bez usługi wnoszenia do mieszkania i podłączania sprzętu.

10. Wszelkie prace serwisowe nad sprzętem uszkodzonym, wadliwym (zgłoszonym na reklamację) są prowadzone przez serwis firmy Media Komis tylko i wyłącznie w lokalu przy ul. Hubskiej 20 ( a nie w domu klienta). Sprzęty znajdujące się poza granicami miasta Wrocław muszą zostać sprowadzone przez kupującego na koszt kupującego do serwisu znajdującego się na ul. Hubskiej 20, 50-502 Wrocław; jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść kupującego wówczas koszta transportu zostają zwrócone (ZWROT KOSZTÓW ZA TRANSPORT DOTYCZY TYLKO SPRZĘTÓW WYSŁANYCH)
 

Formularz zapytania

 • logo ceefd042b66745ebba112021ec154e80.jpg
 • logo 6e64804047174c6bb7bab817193b37c4.jpg
 • logo 3fdcae4eccf44a2b902d9b26f0879b8a.jpg
 • logo cbfd1bfa80114a67b76045b34db548b7.jpg
 • logo 22fd2d11acb94840b7628d1b0a0a923a.jpg
 • logo c89e6e2ff2fc4a6592cf83b928140916.jpg
 • logo 59e5e50e78534649a30bf81f0335c90a.jpg
 • logo 2e0e1e5103e043d3b0bed8767bbdfab1.jpg
 • logo d0c91469874f4e669cc8d62303218f24.jpg
 • logo de0026a001cc482688ea36b41df68511.jpg
 • logo 807412fd6169487abdc0655c1dc3e876.jpg
 • logo e974cbd52727471fac837347aa2b3671.jpg
 • logo 2eedf30bb6874161958ccdc88b84cbfa.jpg
 • logo 826193384685410a95639e4ac19aa546.jpg
 • logo 03fba7621fca407fbb5dc1c7d46b30ca.jpg